Praktiska detaljer

För dig som planerar konferens och event

 

Brandlarm

Brandlarmet som är installerat i Kulturhuset är alltid aktiverat med direktlarm till brandkåren

 

Rökmaskin

Om du har utrustning som rökmaskin etc krävs speciellt brandskydd. Brandlarmet måste då inaktiveras och brandvakter måste ersätta brandlarmets funktion. Viktigt att ta kontakt med vaktmästeri vid sådant tillfälle.

 

Garderob

Garderoben är belägen på plan 1. Där finns 838 hängare. Vi rekommenderar bemannad garderob vid större konferenser och event. Flexibel garderob kan tillhandahållas vid Café August plan 2.

 

Godshantering

För att lösa lagring och förvaring av gods på ett säkert sätt tar vi emot gods efter överenskommelse. Kontakta vaktmästeri telefon 070-190 11 90.

 

I- och urlastning

All i- och urlastning för Stora salen sker via lastkajen mot Långgatan/Nygatan. Du kan om du har särskilda behov få tillfälligt parkeringstillstånd i parkeringen vid Nygatan. Kontakta vaktmästeri 070-190 11 90.

 

Internet

Trådlös internetuppkoppling finns i hela Kulturhuset. Kod för uppkoppling erhålles av vaktmästeri.

 

Möblering

Vid hyra av lokaler ingår möblering efter önskemål.

 

Parkering

Större parkeringsytor finns vid Kotorget, norr om Kulturhuset samt vid hamnen, sydöst om Kulturhuset.

Handikapparkering finns vid entrén Storgatan.

Tillfälligt parkeringstillstånd i direkt anslutning till Kulturhuset kan erhållas vid särskilda behov.

 

Städning

Städning av toaletter och publika ytor ingår i lokalhyran. Vid särskilda önskemål av exempelvis konfetti vid event debiteras extra städning.

 

Vaktmästeri

Vid konferens och event finns alltid en vaktmästare i tjänst.